เกี่ยวกับเรา

บริษัท จีเนียส ทราเวลเล่อร์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 - จนถึงปัจจุบัน

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ได้แก่ นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์      

 

                                                                         Manager Ditector

 

           บริษัท จีเนียส ทราเวลเล่อร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการครบวงจรและเป็นที่ปรึกษาด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว  โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งเป็นสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) โยมีการให้บริการดังนี้

         การให้บริการของบริษัท จีเนียส ทราเวลเล่อร์ จำกัด

         - บริการจองตั๋วและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งเส้นทางทั้งในและนอกประเทศทุกสายการบินทั่วโลก

         - บริการรับยื่นวีซ่า ทั้งในทวีปเอเชีย เชงเก้น อเมริกาและประเทศอื่นๆ

         - บริการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานท่ั้งในประเทศและต่างประเทศ

         - บริการแพ็คเก็จทัวร์ นำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ

         - บริการจองที่พัก โรงแรม หรือรีสอร์ท ทั้งต่างประเทศและในประเทศ

         - บริการจัดกรุ๊ปเหมา เป็นหมู่คณะ ในราคาพิเศษ