วีซ่า (VISA) คืออะไรและต่างกับ หนังสือเดินทาง(Passport) อย่างไร

วีซ่า (VISA) คืออะไรและต่างกับ หนังสือเดินทาง(Passport) อย่างไร


 

 

 

หากเราต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศ คุณควรจะทราบว่าควรทำอย่างไรมีอะไรบ้างที่ต้องนำติดตัวไปด้วย และควรรู้ว่า พาสปอร์ตกับวีซ่า ต่างกันยังไงและใช้อย่างไร

 

            จะเดินทางทั้งทีแล้วสำหรับมือใหม่ด้วย เราจะต้องเอาวีซ่าหรือเอาหนังสือเดินทางไปละ จะเที่ยวต่างประเทศทั้งทีทั้งนี้ก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องการขึ้นเครื่องเตรียมตัวเองให้พร้อมกันเสียก่อน  วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องของวีซ่ากับหนังสือเดินทาง เรื่องของความต่าง ต่างกันยังไง

 

พาสปอร์ตและวีซ่า บางครั้งนั้นก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจตามๆกันไปว่ามันคืออันเดียวกัน และรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างต่อเรื่องของเรื่องพาสปอร์ตในการทำงานต่างประเทศ

 

-        PASSPORT หรือหนังสือเดินทางนั้นเป็นหนังสือที่จะออกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นประชาชนทั่วๆไปนั้นจะทำได้แค่หนังสือเดินทางธรรมดาๆ ซึ่งก็คือ หน้าปกสีแดงเลือดหมู  โดยเรานั้นสามารถใช้งานได้หลายๆอย่างด้วยกัน   ตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยว   ไปหาญาติ  ไปทำธุรกิจต่างๆ  หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ ซึ่งกรณีไปเรียนต่างประเทศจะต้องขอวีซ่าเฉพาะด้วย

 

-        VISAวีซ่านั้นหมายถึงหลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับหรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง  passport  ทั่วโลกนั้นได้ถือว่า  แม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศนั้นจะต้องจำเป็นที่จะขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆเสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศซึ่งได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างก็ได้   หรือบางประเทศนั้นอาจจะยกเว้น  โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้ 

 

สำหรับการยื่นขอวีซ่านั้นเราจะต้องไปยื่นขอที่  สถานฑูตของประเทศที่คุณจะไปพำนักอยู่นานที่สุด   หรือหากตัดสินใจยังไม่ได้  ไม่สามารถระบุแบบชัดเจนได้  ก็สามารถไปขอ ที่สถานฑูตของประเทศแรกที่จะเดินทางเข้าไปควรทำความเข้าใจศึกษาเรื่องของการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในการเดินทางออกนอกประเทศเดินทางไปต่างประเทศ  ไม่ใช่จะออกนอกประเทศแล้วอยู่ๆจะไปได้เลยจะต้องมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้เรานั้นสามารถเดินทางออกต่างประเทศหรือออกนอกประเทศกันได้เสียก่อน